dnes je 25.2.2024

Input:

Dotaz: Počet učitelek v závislosti na počtu dětí, z toho část dvouletých

29.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V MŠ máme 84 dětí, z toho 17 dvouletých. Kolik bychom na tento počet dětí měli mít učitelek? A v případě, když se počet změní na 94 dětí?

Odpověď:

Dotaz nelze odpovědět bez upřesňujících informací. Pokud se dotazujete na stávající způsob stanovení závazných ukazatelů – rozpočet přímých výdajů na vzdělávání a počtu zaměstnanců stanovený normativní metodou, musíte položit dotaz na svůj krajský úřad, který stanoví soustavu krajských normativů pro školy a školská zařízení.

Pokud je dotaz směrován do nového modelu financování regionálního školství, tak pro stanovení limitu zaměstnanců je rozhodující ne počet dětí, ale počet tříd a délka provozu mateřské školy. Připomínám, že počty dětí ve třídě jsou definovány vyhláškou 14/2005 Sb., podle které se děti mladší 3 let zařazují, pokud je to možné, do jedné třídy v počtu nejméně 12 až maximálně 16 dětí. Z dotazu lze dovodit pouze to, že se jedná o 4 třídní mateřskou školu. Podle připravované novely vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, činí PHmax níže uvedené hodnoty (vyznačeno tučně):

                                               

Počet tříd pracoviště mateřské školy

Průměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den

Nahrávám...
Nahrávám...