dnes je 15.7.2024

Input:

Dotaz: Platnost vnitřních směrnic

20.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Protože jsem ve funkci krátce, postupně přepisuji, aktualizuji všechny směrnice, vytvářím ty, co chybí. Jak je to s daty? Musí být směrnice platná vždy se začátkem školního nebo kalendářního roku?

Odpověď:

ustanovení § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nastavuje pravidla pro tvorbu vnitřních předpisů v oblasti pracovního práva. Nicméně pro tvorbu interních normativních aktů můžeme zde uvedená pravidla použít analogicky.

Platí, že zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec, výhodněji, než stanoví tento zákon. Zakazuje se, aby vnitřní předpis ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva stanovená zákonem. Odchýlí-li se zaměstnavatel od tohoto zákazu, nepřihlíží se k tomu.

Vnitřní předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními předpisy ani být vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela nebo v dotčené části neplatný. Nejde-li o pracovní řád, vydá se vnitřní předpis zpravidla na dobu určitou, nejméně však na dobu 1 roku; vnitřní předpis týkající se odměňování může být vydán i na kratší dobu.

Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s

Nahrávám...
Nahrávám...