dnes je 2.12.2022

Input:

Dotaz: Personální zajištění dítěte s podpůrným opatřením 4. stupně při pobytu venku

5.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jedná se o vycházku v MŠ a personální zajištění.

Ve třídě je 22 dětí. Počet dětí je snížen z důvodu zařazení dítěte s podpůrnými opatřeními stupně 4.

V době vycházky je přítomna učitelka a asistentka pedagoga. Druhá učitelka je současně zástupkyní ředitelky, která má PPČ 17hodin/týdně, proto na pobyt venku už u dětí není. Je dohled nad dětmi dostačující?

Samozřejmě jsem si vědoma § 5 vyhlášky č.14/2005 Sb., péče o zdraví a bezpečnost dětí.

Kdybych zvýšila počet dětí, jakým způsobem toto provést?

Nebo raději posílit třídu personálně „dohodářkou“ jen na pobyt venku?

Odpověď:

V dotaze správně citujete ustanovení § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na skutečnost, že je ve třídě umístěné dítě s podpůrným opatřením 4. stupně, je třeba k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, aby na jednoho učitele mateřské školy připadalo nejvýše 12 dětí. Tento počet může ředitelka mateřské školy zvýšit na maximálně 23 dětí. Jak konkrétně má paní ředitelka postupovat, není právním předpisem určeno.

Pokud bude předškolní vzdělávání probíhat mimo pravidelné pracoviště mateřské školy, je třeba zvážit řadu bezpečnostních faktorů – kde se činnost bude uskutečňovat, jak se na dané místo děti dostanou, zda jsou ohroženy dopravním provozem, jak jsou dostupné prostředky pro poskytnutí první pomoci. Osobně bych vždy trvala na dvou učitelkách mateřské školy. Pokud to

Nahrávám...
Nahrávám...