dnes je 3.10.2023

Input:

Dotaz: Oznámení vykonávání agendy

20.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Do datové schránky nám přišlo sdělení o registraci agendy s názvem Školský zákon. Pravděpodobně bychom měli oznámit vykonávání agendy a to do 30 dní prostřednictvím AIS RPP působnostní. Rádi bychom požádali o radu, jak to provést. Dále by nás zajímalo, jak zjistit, zda jsme orgánem veřejné moci.

Odpověď:

Odpověď na tento dotaz naleznete na stránkách MŠMT. Pro jistotu cituji:

Na základě návrhu ministerstva vnitra byl novelizován zákon, kterým se mimo jiné zřizují datové schránky pro školy a školská zařízení. S účinností od 1. 1. 2017 ministerstvo vnitra zřizuje školám a školským zařízením bezplatně datovou schránku orgánu veřejné moci, a to do 1. 7. 2017. Školy totiž naplňují znaky orgánu veřejné moci podle zákona o elektronických úkonech ve znění od 1. 1. 2017, protože se jedná o právnické osoby, jimž byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy (rozhodují o právech v oblasti školství).

Jak bude zřízení datových schránek prakticky probíhat?
Ministerstvo vnitra zašle do vlastních rukou ředitele školy a školského zařízení přístupové údaje k datové schránce.
Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením oprávněné osoby (ředitele), nejpozději však patnáctým dnem po dni, kdy řediteli byly doručeny přístupové údaje. K doručení přitom může dojít jak převzetím obálky s přístupovými údaji, tak i náhradním doručením (tzv. fikcí doručení). K fikci doručení dojde v okamžiku, kdy uplyne desetidenní úložní doba obálky s přístupovými údaji na příslušné poště. To znamená, že i když se ředitel do datové schránky nikdy nepřihlásí a zároveň mu byly přístupové údaje řádně doručeny (převzetím obálky nebo fikcí), datová schránka je nejpozději patnáctým dnem od doručení funkční a ostatní do ní mohou doručovat (jiné orgány veřejné moci dokonce do datové schránky doručovat musí).

Praktické důsledky zřízení datové schránky pro orgány veřejné moci:
Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný v listinné podobě a podepsaný vlastní rukou.
Dokument dodaný do datové schránky školy je doručen okamžikem dodání (tedy bez ohledu na to, kdy se ředitel do schránky přihlásí a skutečně se

Nahrávám...
Nahrávám...