dnes je 24.3.2023

Input:

Dotaz: Odklad povinné předškolní docházky z důvodu zdravotního postižení

13.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dítě, předškolák, měl nastoupit do mateřské školy, má vadu sluchu a jiné další. Měl nastoupit do třídy pro děti se speciálními potřebami. Lékař pediatr napsal: rodiče žádají odklad předškolní docházky do mat. školy, lékař doporučil ze zdravotních důvodů. prosím o návod , jak napsat odklad předškolní docházky pro dítě.

Odpověď:

Školský zákon nezná institut odkladu povinného předškolního vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje buď pravidelnou denní docházkou do mateřské školy, nebo jiným způsobem, kterým je:

a)    individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
b)    vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona,
c)    vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona

V dotazovaném případě doporučuji řešit povinné předškolní vzdělávání individuálním způsobem. Zákonný zástupce dítěte tedy zvolí možnost individuálního vzdělávání svého dítěte. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. To znamená, že dítě bude muset do mateřské školy docházet do doby, než zákonný zástupce doručí mateřské škole oznámení o individuálním vzdělávání, popřípadě zákonný zástupce bude nepřítomnost svého dítěte v povinném předškolním vzdělávání omlouvat způsobem stanoveným ve školním řádu mateřské školy.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat náležitosti stanovené

Nahrávám...
Nahrávám...