dnes je 5.12.2023

Input:

Dotaz: Lesní kluby a školky - plnění povinností v oblasti BOZP

16.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak je to s lesní mateřskou školkou? Mám za to, že i lesní školka je zaměstnavatel a má mít všechny dokumenty dle legislativy. Učitelé - ačkoliv si říkají průvodci, mají mít prohlídku a mají mít vyjádření o zdravotní způsobilosti, mají mít kategorizaci, vyhodnoceny rizika, provozní řád a atď.. Bylo mi řečeno, že jsou lesní klub a nic z toho se jich netýká. Nikde v legislativě nemohu najít nic, co by udělovalo výjimku. Můžete mě prosím nasměrovat? Já totiž myslím, že legislativa platí i pro lesní školky, kluby a pod. Děkuji.

Odpověď:

Ustanovení § 34 odst. 9 školského zákona, obsahuje definici lesní mateřské školy. Podle ní:

„Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou.“

Lesní mateřské školy jsou specifické pouze místem poskytování předškolního vzdělávání, které se tak uskutečňuje převážně venku; neboť jejich zázemí nesmí být stavbou.

Z toho vyplývá, že školský zákon nijak neodlišuje lesní mateřskou školku od ostatních vzdělávacích zařízení, od ostatních škol. Dokonce vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání pro odstranění pochybností v ustanovení § 1 odst. 9 vysvětluje: Lesní mateřská škola je typem mateřské školy.“

Další zmínka o lesních mateřských školách je posléze pouze v ustanoveních § 144 a § 147 školského zákona, která stanoví údaje a náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení. Z ustanovení § 147 ŠZ vyplývá, že žádost o zápis do rejstříku škol a školských zařízení musí mimo jiné obsahovat stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby.

Jiné výjimky ani speciality pro lesní mateřské školy školský zákon neuvádí. Je tedy možno konstatovat, že lesní mateřské školy jsou součástí školské soustavy, jsou alternativou předškolního vzdělávání a ve všem ostatním se na ně plně vztahuje školský zákon.

Nahrávám...
Nahrávám...