dnes je 15.7.2024

Input:

Dotaz: Jan Amos Komenský – Šablony I.

24.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Na co lze čerpat podporu ze Šablon JAK a do kdy mohu o podporu žádat?

Odpověď:

OP JAK je tematicky zaměřený operační program v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z něhož můžete čerpat finanční prostředky ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027.

Obsah operačního programu:

Priorita 1

Výzkum a vývoj

  • Rozvoj špičkových výzkumných kapacit rozšíření a prohloubení znalostního potenciálu.
  • Soustředění se na výzkum i návrhy řešení aktuálních a budoucích celospolečenských a globálních výzev posílení výzkumné a vývojové základny pro budoucí aplikovatelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Priorita 2

Vzdělávání

  • Vytvoření a rozvoj otevřeného vzdělávacího systému, jenž reaguje na měnící se vnější prostředí.
  • Konkurenceschopné vzdělávání na vysokých školách.

 

  • Doplnit ke stažení: „Pravidla pro žadatele – obecná“.

10.4.1 Výzvy programu – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cíl výzvy

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání

Nahrávám...
Nahrávám...