dnes je 29.2.2024

Input:

Dotaz: Individuální vzdělávání při pobytu mimo ČR

5.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dobrý den,

chtěla bych zjistit, jaký bude postup ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů u dítěte přijatého do MŠ k povinnému vzdělávání od 1.9.2017, a které se bude vzdělávat individuálně bez pravidelné docházky, ale které bude během školního roku 2017/2018 dlouhodobě pobývat mimo Českou republiku.

Rodiče zatím neznají přesný termín odjezdu - pravděpodobně říjen, listopad 2017.

Odpověď:

Podle ustanovení § 34a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky

Nahrávám...
Nahrávám...