dnes je 30.6.2022

Input:

Dotaz: Firemní mateřská škola

31.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

1.Jaké jsou podmínky pro zřízení firemní mateřské školy /je možné, aby spadala pod státní mateřskou školu?/

2.Je možné, pokud ano, tak za jakých podmínek, zřídit již ve stávající mateřské škole třídu pro zaměstnance nemocnice, městského úřadu apod...

Odpověď:

Podle ustanovení § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zřizovatel může určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. Na tuto mateřskou školu nebo odloučené pracoviště se

Nahrávám...
Nahrávám...