dnes je 15.7.2024

Input:

Dotaz: Dokumentace k odkladu školní docházky

18.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jaký dokument je ideální vytvořit pro děti s odkladem školní docházky? Od rodičů máme vždy k dispozici doporučení z PPP, a tvořila jsem svůj vlastní individuální plán pro děti s odkladem školní docházky. Mnoho školek ale používá PLPP, čímž si nejsem jistá podle toho, co je o tomto plánu psáno.

Odpověď:

Pro práci s dítětem, kterému byl ve správním řízení povolen odklad povinné školní docházky, je pro mateřskou školu závazné doporučení školského poradenského zařízení, kterým se doporučují podpůrná opatření vyššího než prvního stupně.

Pro účely správního řízení ve věci odkladu plnění povinné školní docházky vydává školské poradenské zařízení v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, doporučující posouzení, což je jednou z podmínek pro vyhovění návrhu zákonných zástupců dítěte. Toto doporučující posouzení není pro správní orgán – ředitele základní školy závazné.

Doporučující posouzení bude zřejmě konstatovat, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a z toho důvodu se doporučuje odklad plnění povinné školní docházky. Nebude obsahovat doporučení školského poradenského

Nahrávám...
Nahrávám...