dnes je 7.2.2023

Input:

Dotaz: Bezlepková dieta

13.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dítě je přijato do MŠ. Rodiče doložili potvrzení od lékaře, že má dítě bezlepkovou dietu. MŠ bezlepek nevaří, zároveň rodič odmítá dítěti zajišťovat stravu vlastí. Jak správně postupovat? Je MŠ povinna zajistit bezlepkovou stravu?

Odpověď:

Školní stravování upravuje vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 2 odst. 4 citované vyhlášky strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost) vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu (dále jen „dietní stravování“), a to v případě zařízení školního stravování za podmínek stanovených jeho vnitřním řádem a v případě jiné osoby poskytující stravovací služby v souladu s ujednáním o zajištění školního stravování.

Školní jídelna používá při poskytování dietního stravování receptury schválené nutričním terapeutem, lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, endokrinologie a diabetologie, nebo gastroenterologie, nebo lékařem se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru hygiena dětí a dorostu, hygiena výživy a předmětů

Nahrávám...
Nahrávám...