dnes je 25.2.2024

Input:

Dítě z Ukrajiny v MŠ - důležité informace + vzory dokumentů ke stažení

1.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.17
Dítě z Ukrajiny v MŠ – důležité informace + vzory dokumentů ke stažení

Co je potřeba udělat po příchodu do ČR?

V této chvíli dostávají ukrajinští uprchlíci tzv. "vízum za účelem strpění“. Okamžikem udělení víza za účelem strpění se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát. Celý proces je poměrně jednoduchý a ve všech krajích ČR vznikají asistenční centra. Platí však také, že ukrajinští občané mají možnost přicestovat na území ČR bezvízově na dobu v maximální délce 90 dní. V návaznosti na současnou situaci je však vhodné se na území ČR registrovat a požádat o vízum za účelem strpění. Pokud školu osloví rodiče či příbuzní dítěte, kteří ještě nemají vízum, doporučte jim, aby si co nejdříve vyřídili registraci.

Aktuální informace a kontakty Ministerstva vnitra:

  • rozcestník informací na webu: www.nasiukrajinci.cz

  • souhrnné informace pro občany Ukrajiny na webu MV ČR

  • infolinka: +420 974 801 802 (provoz nonstop)

  • email: ukrajina@mvcr.cz

Jak postupovat při začleňování dětí do kolektivu?

1. krok – Aklimatizace v rodinném prostředí

Po příchodu je potřeba zajistit především zázemí rodiny pro každodenní život, umožnit členům rodiny být spolu, odpočinout si a aklimatizovat se na nové prostředí. Je třeba neopomíjet, že děti byly vystaveny traumatizujícím událostem, jejichž zpracování vyžaduje v každém případě základní pocit bezpečí a často také odbornou pomoc. Dříve než rodina začne řešit umístění dětí do kolektivu, je třeba zabezpečit jejich duševní pohodu a zdraví. Zájem dítěte je vždy na prvním místě.

2. krok – Adaptace v organizovaných skupinách

V průběhu prvních měsíců je důležité děti postupně adaptovat na život v nové zemi. Pro psychickou pohodu děti je vhodné zajistit jim volnočasové aktivity ve skupinách vrstevníků, aktivně jim pomoci osvojit si základy českého jazyka formou přiměřenou jejich věku. Důležité jsou socializační aktivity, prostor pro kreativní činnost, sport a pohyb v přírodě. Ukrajinské ministerstvo školství a tamní vzdělávací organizace neustále připravují pro ukrajinské děti distanční výuku dle ukrajinského vzdělávacího programu, ve kterém děti v tomto adaptačním období mohou v přeměřené míře pokračovat.

Organizované adaptační skupiny mohou být provozovány při mateřských, základních a základních uměleckých školách, při domech dětí a mládeže a dalších školských zařízení. Školy mohou tyto aktivity poskytovat v rámci své doplňkové činnosti jako mimoškolní aktivity i pro děti, které nejsou přijaty ke vzdělávání ve škole. Pořádat je mohou také kulturní a neziskové organizace, mateřská či rodinná centra, krajanská centra atd. MŠMT bude v následujících dnech zjišťovat možnosti spolupráce těchto organizací, propojení s dobrovolnickými centry, pedagogickými fakultami a vyššími odbornými školami atd.

3. krok – Nástup do české školy

Přijetí dítěte do mateřské je vhodné v případě, že dítě neprožívá akutní trauma a je zabezpečeno jeho duševní zdraví. Důležité je, aby se dítě do školy těšilo a nevnímalo pobyt ve škole v novém kolektivu bez jazykové znalosti jako další stresující událost. Jiná je situace dítěte, jehož kamarádi již konkrétní školu navštěvují, škola má se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem zkušenost a dokáže vytvořit vstřícné prostředí. V každém případě je však nástup do školy uprostřed školního roku pro každé dítě náročný, a není nutné na přijetí do školy spěchat.

Jaká jsou pravidla pro zařazování dětí do mateřských škol – otázky a odpovědi

  • Mají ukrajinské děti možnost chodit u nás do mateřské školy?

Ano, mají. Pro přijímání k předškolnímu vzdělávání pro děti cizince platí stejná legislativní ustanovení jako u dětí s trvalým pobytem v ČR.

  • Vztahuje se na ně povinné předškolní vzdělávání?

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů (ať už se jedná o azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní titul).

Jak již bylo vysvětleno výše, není potřeba řešit nástup do mateřské školy ihned, obecnou právní povinnost plnit předškolní vzdělávání je nutné zajistit samozřejmě až poté, co je situace dítěte, resp. jeho zákonných zástupců, dostatečně vyřešena po stránce trvalejšího místa pobytu, materiálního zabezpečení, finančního zabezpečení atd. To samozřejmě může trvat i mnoho měsíců, tedy předpokládáme, že není vůbec nezbytné po dobu prvních tří měsíců pobytu v ČR řešit povinné předškolní vzdělávání.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne dítě do mateřské školy zapsat, je to jeho právo, a může tak učinit kdykoliv. Zabezpečení povinného

Nahrávám...
Nahrávám...