dnes je 22.7.2024

Input:

Bezpečnost dětí mladších 3 let

14.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

5
Bezpečnost dětí mladších 3 let

5.1
Zajištění bezpečnosti dítěte mladšího 3 let

Bc. Lenka Polášková

Koncepce zařazování dětí mladších tří let do MŠ byla s novelou školského zákona účinného zrušena. Děti mladší tří let již nemají právní nárok být do mateřské školy přijaty. Zároveň však zůstala možnost ředitelům mateřských škol tyto děti k předškolnímu vzdělávání přijímat. I nadále se tedy s dětmi mladšími tří let můžeme v praxi mateřských škol setkávat. Bezpečnost dítěte mladšího tří let, je úzce spjata s problematikou zajištění bezpečnosti a zdraví dětí, především pak předcházení rizikovým situacím. Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mateřská škola odpovídá za škody vzniklé dítěti. Informace týkající se počtu dětí jsou definovány § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Podmínky a požadavky na zajištění požární bezpečnosti

Mateřské školy mají povinnost zpracovat dokumentaci zdolávání požáru a požární evakuační plán.

V mateřských školách, kde se nadále vzdělávají děti mladší tří let, by měli vzít na zřetel zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně povinnost zabezpečit zpracování a vedení tzv. dokumentace zdolávání požárupožární evakuační plán.

Na tuto skutečnost také reaguje oblast požární ochrany. Pro provozovatele mateřské školy tedy vyplývá ze

Konkretizace:

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.:

§ 4 odst. 1 písm. b),

§ 4 odst. 2 písm. j).

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů:

§ 18 písm. f),

§ 18 písm. g).

Komentář:

Dokumentaci zpracovává technik požární ochrany nebo osoba odborně způsobilá (§ 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně). Tato dokumentace se formou tzv. operativní karty předkládá Hasičskému záchrannému sboru. Požární evakuační plán se nepředkládá, je součástí dokumentace PO v organizaci. Děti mladší tří let jsou posuzovány jako osoby se

Nahrávám...
Nahrávám...