dnes je 4.12.2023

Input:

Asistenti pedagoga ve speciálních školách

1.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2
Asistenti pedagoga ve speciálních školách

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Pozice asistenta pedagoga ve speciálních školách a třídách – formálně označovaných jako školy a třídy podle § 16 odst. 9 ŠZ – je poněkud odlišná. Hlavní rozdíl je v tom, že asistenti pedagoga nejsou v těchto školách financováni z rozpočtu na podpůrná opatření. Dříve platný systém, který umožňoval asistenty ve speciálních školách také platit v rámci dotací na podpůrná opatření doporučovaná školskými poradenskými zařízeními, byl změněný novelizací vyhlášky platnou od září 2019, která do textu vyhlášky (konkrétně do přílohy č. 1 k vyhlášce) nově zařadila toto ustanovení:

1.8. Ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona v oboru vzdělání základní škola, základní škola speciální, praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá, v mateřské škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo v třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona v mateřské škole, ve škole při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, ve třídě přípravného stupně základní školy speciální a v oddělení školní družiny tvořeném pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 zákona nelze dále poskytovat podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga.

Ve speciálních školách tak asistenti nejsou zaměstnáváni na doporučení z poradenských zařízení. Pozice asistentů pedagoga je zde zřizována obdobně jako pozice učitelů – jde tedy o stabilní pozici v rámci pedagogického sboru, přičemž výše úvazku se zde liší v závislosti na typu školy a charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáků (viz také kapitola Ekonomické zabezpečení pozice a plat asistenta pedagoga ).

Jedinou výjimku zde mají střední školy v režimu speciálního školství (např. gymnázia, střední odborné školy a další typy středních škol určených primárně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) – v těchto školách může být i nadále zřizována pozice asistenta pedagoga ve stejném režimu jako ve školách hlavního vzdělávacího proudu, tedy v rámci systému financování podpůrných opatření, na doporučení školského poradenského zařízení, do vzdělávání konkrétního žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vybrané otázky k tématu

Je asistent pedagoga

Nahrávám...
Nahrávám...