dnes je 22.7.2024

Input:

236/2019 Sb., Nařízení vlády o ocenění udělovaném předsedou vlády

č. 236/2019 Sb., Nařízení vlády o ocenění udělovaném předsedou vlády
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. září 2019
o ocenění udělovaném předsedou vlády
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1)  Toto nařízení upravuje ocenění udělované předsedou vlády a podmínky pro jeho udělování.
(2)  Druhem ocenění je cena Odpovědný zahraniční investor v České republice (dále jen „cena”).
(3)  Organizační, technické a finanční podmínky spojené s udělením ocenění předsedou vlády zabezpečuje Úřad vlády České republiky.
§ 2
Cena
(1)  Cena se uděluje za mimořádný investiční přínos pro ekonomiku České republiky právnické osobě se sídlem v České republice, ve které má zahraniční osoba samostatně nebo ve spojení s jinou zahraniční osobou většinový podíl na základním kapitálu nebo vůči které jsou zahraniční osoba samostatně nebo ve spojení s jinou zahraniční osobou v postavení ovládající osoby podle zákona o obchodních korporacích.
(2)  Při výběru právnické osoby navrhované na udělení ceny se zohlední
a)  výše jejího ročního obratu za kalendářní rok předcházející udělení ceny,
b)  výše jejího zisku investovaného v České republice za kalendářní
Nahrávám...
Nahrávám...