dnes je 19.7.2024

Input:

161/2018 Sb., Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

č. 161/2018 Sb., Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2018
o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků
a jejich platovém zařazení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 161c odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:
§ 1
Rozsah předávaných údajů
(1)  Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře nebo školní družiny zřizovaná krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „právnická osoba”) předává zvlášť pro každý druh školy a školní družinu předpokládané změny v počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků zajišťujících vzdělávání v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu a pedagogických pracovníků školní družiny vzhledem ke stavu k 30. září minulého kalendářního roku, jejichž mzdové nároky jsou financovány podle § 161c odst. 3 školského zákona, v členění podle skupin profesí.
(2)  Údaje podle odstavce 1 předloží právnická osoba podle očekávaných změn v organizaci vzdělávání a poskytování
Nahrávám...
Nahrávám...